Bruxelles Antwerpen Gent Leuven Liège
Stéphane Darimont © Philippe Julémont, photographer.

Stéphane Darimont is een recruitment professional die zich toelegt op executive search

(directe benadering) en gespecialiseerd is in het zoeken en vinden van leden voor het directiecomité / 'C-Level' / management / middle management, evenals experts en zeldzame profielen.

Zijn klanten zijn spelers uit de financiële wereld (banken / verzekeringsmaatschappijen / private equity / vermogensbeheerders), adviesbureaus en andere bedrijven in de secundaire en tertiaire sector.

Stéphane werkte meer dan dertig jaar bij grote Europese financiële instellingen en adviesbureaus / auditkantoren in Brussel, Luxemburg en Parijs. Daar was hij aanvankelijk extern auditeur, vervolgens CFO, lid van het commerciële en algemene management, om zich ten slotte toe te spitsen op financiële consulting.

Zijn ervaring bestrijkt alle domeinen van het bankwezen (corporate banking, investment banking, private banking / vermogensbeheer [inclusief post-trade] en retail banking), verzekeringen (leven / pensioen, schade) en bedrijfsfinanciering.

Op het gebied van internationale consulting was hij tien jaar lang partner bij een 'Big Four'-adviesbureau, waar hij een afdeling opstartte die grote financiële en andere bedrijven begeleidde op het vlak van financieel risicobeheer en actuariaat. Voor datzelfde adviesbureau richtte hij ook een belangrijke business unit op met specialisatie op het gebied van fusies en acquisities (M&A-Transaction Services).

Stéphane Darimont is viertalig (EN, FR, NL, IT), houder van een masterdiploma in bedrijfskunde, een diploma beleidsinformatica van de Universiteit van Bergen, oprichter van de jobsites 'Banking & Finance Boulevard' en 'Insurance Boulevard', en auteur van de 'Nomenclatuur van functies en competenties in de financiële sector'.